cien

Szkolenia coachingowe


Coaching on the Job

Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy pracownika poprzez wykorzystanie wiedzy, umiejętności menadżera,  który pełni rolę coacha. Umiejętnie stosowany pozwala podwładnym na realizowanie stawianych przed nimi celów...Więcej


Coaching i MetaCoaching w organizacji

Szkolenie pozwala na poznanie skutecznej metody efektywnego wspierania pracowników oraz podnoszenia ich kwalifikacji w drodze do profesjonalizmu. Umożliwia poszerzenie wiedzy na temat coachingu operacyjnego... Więcej


Menedżer w roli Coacha

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą lepiej potrafili rozpoznawać motywacje swoich podwładnych ich wartości oraz przekonania. Szybciej budują z nimi trwałe relacje. Poznanie zasad i narzędzi coachingowego motywowania podwładnych... Więcej 


Coaching Zespołowy

Coaching zespołowy jest procesem  wspierania zespołów  w  osiąganiu zamierzonych celów poprzez poprawę wzajemnego działania oraz współpracy w obszarze realizacji zadań i relacji wewnątrz całego zespołu... Więcej


Wszystko czego potrzebujesz Masz w Sobie 

Szkolenie pozwala na wzmocnienie wiary w siebie, odkrycie nowej energii i radości. Sprawi, że jeszcze bardziej zrozumiesz siebie co pozwoli odnaleźć drogę do drugiego człowieka... Więcej