cien

Poziomy logiczne Roberta Diltsa

Podczas całego procesu coachingowego trenerzy wykorzystują poziomy logiczne Roberta Dilts’a.

Każde zdarzenie można opisać na sześciu poziomach. Są nimi:

Problem wielu osób polega na tym, że rozpatrują dane zdarzenie nie na wszystkich poziomach, a tylko na kilku, lub nawet na jednym. Takie zachowanie może być przyczyną niezrozumienia swojego własnego postępowania. Rolą Coacha jest uświadomienie klientowi jego postępowania na wszystkich poziomach.