cien

Nasze Metody

 


 

Model GROW struktura sesji Coaching-owej

Model GROW jest jedną z najczęściej wykorzystywanych struktur rozmowy Coaching-owej. Składa się z czterech kroków: generalny cel.. Więcej


 

Model Co-Active Coaching 

Podstawową tezą, Co-Active Coaching jest założenie, że klienci znają odpowiedzi lub potrafią je znaleźć. Więcej


 

Poziomy logiczne Roberta Dilts'a

Poziomy Roberta Dilts'a są narzędziem, które pozwala na tworzenie wizji i wyznaczanie osobistych celów poprzez zgłebienie poziomów myślenia człowieka...Więcej 


 

Metody Points of You

Narzędzia Points of You inspirują, uwalniają emocje i rozwijają wyobraźnie. Pozwalają na odkrycie siebie oraz wgląd we własne potrzeby i przekonania...Więcej


 

 The Coaching Maps

The Coaching Maps umożliwia odkrywanie swoich mocnych stron oraz nowych perspektyw, pozwala nadać nowy, lepszy kierunek swoim działaniom... Więcej