cien

Model GROW

Model GROW jest jedną z najczęściej wykorzystywanych struktur rozmowy Coaching-owej. 

Model składa się z czterech kroków:

 

Krok 1. Generalny cel - Co chcesz osiągnąć?

Identyfikacja celu jest kluczowym etapem w procesie Coaching-owym. Warto poświęcić czas na to, aby bardzo dokładnie przeanalizować z Klientem cel, z którym przychodzi. Bardzo często zdarza się, że podczas doprecyzowania celu, Klient decyduje się go przeformułować. W przypadku Coaching-u menedżerskiego cel jest dość często definiowany wraz ze sponsorem (firmą) w tak zwanym trójkącie Klient- Menedżer/ Sponsor czyli zleceniodawca/ Coach.

Krok 2. Rzeczywistość - Co się dzieje teraz?

Analiza sytuacji obecnej pozwala Klientowi spojrzeć na nią z różnych punktów widzenia. Z jednej strony poszerza to świadomość Klienta, z drugiej strony pomaga wytworzyć w nim napięcie motywacyjne związane z odczuwalną różnicą pomiędzy atrakcyjnym celem i nieatrakcyjną rzeczywistością.

Krok 3. Opcje - Co mógłbyś zrobić?

Ten etap służy wygenerowaniu potencjalnych rozwiązań i przeanalizowaniu ich użyteczności. Coach pomaga Klientowi dostrzec rożne możliwości, które ma przed sobą.

Krok 4. Wola - Co zrobisz?

To jest etap, w którym Klient podejmuje decyzje, jakie działania podejmie. 

 

Często proces Coaching-u opartego na modelu GROW zostaje poszerzony o:

IGROW - "I" to issue, czyli zagadnienie, sprawa, z którą przychodzi Klient. Zwykle jest tak,  że Klient na początku komunikuje problem, z którym się zmaga. W tej wersji modelu, daje się Klientowi chwilę czasu na to, aby opowiedział o nim. Dopiero w kolejnym kroku przechodzi się do formułowania celów. 

REGROW - "R" oznacza review, czyli przegląd "E" to evaluation, czyli ocena. Model jest szczególnie przydatny, gdy Klient jest w procesie Coaching-owym i pomiędzy spotkaniami  realizuje różnego rodzaju zadania. W pierwszym kroku Coach razem z Klientem dokonują podsumowania tego, co wydarzyło się od ostatniej sesji i ocenią zmiany, jakie nastąpiły pomiędzy sesjami.