cien

Model Co-Active Coaching

Podstawową tezą, Co-Active Coaching jest, że klienci znają odpowiedzi lub potrafią je znaleźć. Z punktu widzenia Coach-a nic nie jest złe lub uszkodzone, więc nie ma potrzeby naprawiania klienta. 

Coach nie dostarcza odpowiedzi, lecz zadaje pytania i przyjmuje rozwiązania. Czasami klienci nie wiedzą, że znają odpowiedzi. Wierzą raczej, że ktoś inny – specjalista - ma je dla nich. Prowadzi to w naturalny sposób do chęci otrzymania gotowego, całościowego programu, zamiast włożenia wysiłku w odkrycie własnych rozwiązań. Kończy się to często zdobyciem uniwersalnych odpowiedzi, nieprzystających do indywidualnych potrzeb. Model Co-Active Coaching pomaga wydobyć drzemiący potencjał klienta.