cien

Metody Points of You

Narzędzia Points of You inspirują, uwalniają emocje i rozwijają wyobraźnie. Pozwalają na odkrycie siebie oraz wgląd we własne potrzeby i przekonania.

Metody Points of You opierając się na pracy z różnorodnymi obrazami, polegają na wzmacnianiu samoświadomości, docierają do naszych prawdziwych przekonań, pozwalają odnaleźć powody naszych osboistych sukcesów i porażek, ukazują inne nieznane dotąd perspektywy. 

 

   PUNCTUM

 

Jest narzędziem, które opiera się na zestawie niesamowitych fotografii, kart ze słowami oraz życiowych i zmuszających do refleksji pytań. Metoda ta może być wykorzystywana w odniesieniu zarówno do sfer osobistych jak i zawodowych.

 

 

 

 

 

 

 

  THE COACHING GAME

Narzędzie The Coaching Game przeprowadzane jest w formie zabawy, która pozwala na dotarcie do własnej podświadomości, stymuluje i ułatwia komunikację z innymi oraz wyrażanie siebie. W przypadku coachingu grupowego jest metodą , która pozwala na integrację uczestników i poprawę nastawienia do siebie oraz innych.