cien

Menedżer w roli Coacha

 Cele:

 • Celem szkolenia jest poznanie zasady i narzędzia coachingowego motywowania podwładnych, delegowania zadań oraz egzekwowania wyników z zachowaniem właściwej relacji. 
 • Dzięki szkoleniu uczestnicy będą lepiej potrafili rozpoznawać motywacje swoich podwładnych ich wartości oraz przekonania. Szybciej budują z nimi trwałe relacje.

Korzyści:

 • Umiejętność tworzenia wspierającej relacji z podwładnym.
 • Poszerzenie swojej świadomości co do możliwości wpływania na działania pracowników.
 • Wykorzystanie skutecznego narzędzia wspierającego rozwój swoich podwładnych, podnoszącego wewnętrzną motywację pracowników do działania i osiągania stawianych przed nim zadań.
 Program Szkolenia 

Model Poziomów Neurologicznych Dilts’a jako podstawa nowoczesnego coachingu

 • Efektywność coachingu a poziom oddziaływań.
 • Wyłanianie „modelu mistrza”.

Zarządzanie poprzez wartości podwładnego

 • Rozpoznawanie hierarchii wartości podwładnego.
 • Kodeks szefa, czyli komunikowanie wartości menedżera.
 • Rozpoznawanie hierarchii wartości podwładnych.

Wpływ przekonań na zachowania ludzi

 • Przekonania wspierające realizację celów i przekonania utrudniające osiąganie rezultatów.
 • Jak wpływać na zmianę przekonań?
 • Metafora i przypowieść jako narzędzia zmiany przekonań.
 • Narzędzia zaawansowanego coachingu.
 • Metamodel języka, czyli sztuka zadawania precyzyjnych pytań.
 • Dlaczego czasami feedback nie działa? – metaprogramy.
 • Feedback a motywowanie do rozwoju.
 • Co to jest feedback zbudowany na zasobach ?
 • Feedback dotyczący umiejętności vs feedback dotyczący zasobów personalnych.
 • Relacja w coachingu menedżerskim.