cien

Executive Coaching

Executive coaching kierowany jest do osób znajdujących się na najwyższym szczeblu organizacji.

Celem executive coachingu jest indywidualny rozwój wyższej kadry zarządzającej, podniesienie jej efektywności osobistej, oraz rozwoju jej umiejętności przywódczych. Jest to forma coachingu adresowana do wszystkich, którzy poszukują zindywidualizowanych form własnego rozwoju. Każdy lider ma inne doświadczenie, znajduje się na innym etapie swojego rozwoju zawodowego. Dlatego też każdy przypadek rozpatrujemy jako wyjątkowy, wymagający indywidualnego podejścia i unikalnych rozwiązań, dostosowanych precyzyjnie do potrzeb i oczekiwań klienta. Zwykle nasi klienci koncentrują się na rozwoju swoich umiejętności przywódczych, tworzenia wizji rozwoju organizacji oraz umiejętności doboru sojuszników pozwalających tę wizję realizować.