cien

Coaching on the Job

Cel:

Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy pracownika poprzez wykorzystanie wiedzy, umiejętności menadżera,  który pełni rolę coacha. Umiejętnie stosowany pozwala podwładnym na realizowanie stawianych przed nimi celów. Coaching powoduje również wzrost wewnętrznej motywacji pracownika do działania, ponieważ w procesie coachingu sam poszukuje nowych i efektywnych rozwiązań.
 

Korzyści:

 • Poznanie etapów cyklu treningowego – jakie etapy powinien obejmować coaching w pracy z podwładnym.
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych menedżera – coacha.
 • Obserwacja i ocena działań podwładnego na bieżąco podczas wykonywania obowiązków.
 • Poznanie metod inicjowania zmian w działaniu.
 • Poznanie zasad udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Nabycie umiejętności analizy potrzeb rozwojowych podwładnych i planowania działań rozwojowych. 

 

Program Szkolenia

Wprowadzenie do coachingowego stylu zarządzania

 • Coaching w pracy przy stanowisku w terenie?
 • Wykorzystanie umiejętności coachingowych w biznesie i zarządzaniu.
 • Coaching a Mentoring.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników.
 • Relacje pomiędzy coachem a podwładnym.

 Współczesny przywódca- rola i oczekiwania

 • Zarządzanie w stylu coachingowym - na   czym polega, cele, korzyści. 

 Elementy zarządzania w stylu coachingowym, przywódca bez władzy

 • Trzy kluczowe umiejętności zarządzania w stylu coachingowym.
 • Kiedy przyjmować styl coachingowym?
 • Gotowość  pracownika do bycia samodzielnym i odpowiedzialnym.
 • Proces rozwoju pracownika a działania szkoleniowe menedżera.
 • Co daje menedżerowi  praca z podwładnym.

 Proces coachingowy w  pracy menedżera/coacha

 • Coaching wstępny.
 • Coaching zaawansowany.
 • Zasady treningowe w terenie .

 Jak uczyć efektywnie czyli cykl coachingowy

 • Rozmowa przed rozpoczęciem coachingu w pracy.
 • Wspólna praca.
 • Podsumowania po realizacji zadania. 

 Pytania, którą rodzą refleksje, działanie, motywacje itd.

 • Pytania, które zmieniają sposób myślenia.
 • Mocne pytania.
 • Pytania, które rodzą refleksje, działanie, zmieniają perspektywę- trening praktyczny. 

 Aktywne i pogłębione  słuchanie

 Motywowanie w stylu coachingowym

 • Motywowanie- zacznij od siebie- praca indywidualna.
 • Jak poznać, co motywuje poszczególnych pracowników? - trening praktyczny .
 • Odkrywanie wartości.

 Feedback w stylu coachingowym

 • Lingwistyka  vs efektywność prowadzonego coachingu.