cien

Coaching i MetaCoaching w organizacji- metody kształtowania profesjonalizmu

Coaching w pracy to pomaganie innym osiągnąć sukces!

Cele:

 • Poznanie skutecznej metody efektywnego wspierania pracowników, podnoszenia ich kwalifikacji w drodze do profesjonalizmu.
 • Poszerzenie wiedzy na temat coachingu operacyjnego, poznanie skutecznych technik i ćwiczeń, które można wykorzystać w pracy menedżera.
 • Przećwiczenie skutecznych technik komunikacyjnych na linii przełożony – podwładny, które ułatwiają rozmowę z podwładnym w trudnych sytuacjach.

Dla Kogo:

 • Dyrektorów, kierowników, menedżerów średniego szczebla, którzy podejmując swoją rolę chcą mieć świadomość własnego potencjału.
 • Osób, które poszukują skutecznych metod kształcenia profesjonalnych postaw zachowań swoich pracowników.
 •  Menedżerów, dla których sukces uzależniony jest od podwładnych, a drogą do celu jest doskonalenie jakości działania każdego członka zespołu.

Korzyści:

 • Nabycie umiejętność tworzenia wspierającej relacji z podwładnym.
 • Poszerzenie swojej świadomości co do możliwości wpływania na działania pracowników.
 • Poznanie dynamiki rozmów monitoringowo - coachingowych w ramach proponowanych ćwiczeń.
 • Poznanie skutecznego narzędzia wspierającego rozwój swoich podwładnych, podnoszącego wewnętrzną  motywację pracowników do działania i osiągania stawianych przed nim zadań.

 
 Zagadnienia programowe

 • Różnice między szkoleniem, coachingiem operacyjnym a metacoachingiem.
 • Istota ludzkiego działania, czyli struktury ludzkich zachowań.
 • Etapy cyklu treningowego. Elementy jakie powinien obejmować meta-coaching.
 • Wyjaśnienie poszczególnych działań treningowych.
 • Demonstracja jako metoda uczenia w modelu EDAC.
 • Obserwacja i ocena działań pracownika- menedżera.
 • Umiejętności komunikacyjne menedżera – trenera, coacha i metacoacha.
 • Udzielanie informacji zwrotnej, czyli jak inicjować zmiany w działaniu?
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
 • Prosta i skuteczna „kanapka krytyki” w praktyce- jak formułować i jak komunikować?
 • „Kanapka krytyki” w dialogu, kiedy monolog zamienia się w dialog z coachem.
 • Podsumowanie dnia metacoachingowego.
 • Planowanie i organizacja pracy trenera/coacha.
 • Analiza potrzeb rozwojowych pracowników.
 • Lingwistyka w  procesie coachingu.
 • Relacja w metacoachingu menedżerskim.