cien

Coaching

Zgodnie z definicją International Coach Federation (ICF), coaching to interaktywny proces, który ma na celu pomoc pojedynczym osobom bądź organizacjom w przyspieszeniu tempa ich rozwoju i polepszeniu efektów ich działania.


„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych  strategii myślenia i działania.”

                                                                                                                        R.Dilts

Kiedy warto skorzystać z coachingu?

 • Gdy nie zdajemy sobie sprawy ze swoich mocnych  stron, talentów i z tego, jak je rozwijać.
 • Gdy zauważamy potrzebę lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem.
 • Kiedy nasza wiedza, umiejętność, zaufanie do siebie jest niewystarczające do osiągnięcia celu.
 • Kiedy nasze podejście lub zachowania, nie są  sprzyjające realizacji celów.
 • Kiedy odczuwamy brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.
 • Jeśli uważamy, że brakuje jasnej oceny sytuacji podczas, gdy trzeba podjąć decyzje.


Korzyści dla uczestnika:

 • zwiększa pewność siebie poprzez wzrost samoświadomości
 • pomaga w realizacji celów zawodowych i osobistych
 • poprawia relacje z otoczeniem w pracy i życiu osobistym
 • wzmacnia produktywność i poprawia wydajność osobistą


Korzyści dla firmy:

 • pozwala w pełni wykorzystać indywidualny potencjał pracowników
 • wydobywa kreatywność i zaangażowanie
 • zwiększa motywacje pracowników i identyfikacje z firmą
 • poprawia komunikacje i współpracę w zespołach

 

 Film opowiadający o coachingu, zrealizowany przez ICF Polska (International Coach Federation). Poprzez wypowiedzi coachów i ich klientów oraz fragmenty sesji coachingowych film pokazuje, czym jest coaching w rozumieniu standardów i Kodeksu Etycznego ICF - największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej reprezentującej środowisko profesjonalnych coachów, założonej w 1995 roku, liczącej obecnie ponad 18 000 członków zrzeszonych w ponad 100 krajach. ICF jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową.
Więcej na http://www.icf.org.pl/