cien

Career Coaching


Coaching kariery jest procesem planowania i zarządzania karierą Klienta. Jego celem jest praca nad wykorzystaniem potencjału zawodowego klienta, przy jednoczesnym osiąganiu pełnej satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

CAREER COACHING PROPONUJEMY W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBOM, KTÓRE: