cien

BUSINESS COACHING


Koncentruje się na biznesowym rozwoju organizacji. Skierowany jest do mikro, małych i średnich firm. Klientami są zwykle właściele firm, średnia kadra zarządzająca a także osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą. Proces rozwojowy może być ukierunkowany na różne obszary prowadzenia i funkcjonowania biznesu.